Zgłoszenia do V Biegu Nyskiego.

 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej do dnia 2 czerwca (piątek) 2017 r. lub w dniu 11.06.2017 r. w biurze zawodów. Od 3 czerwca do 10 czerwca 2017 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.
 • Zgłoszenia - V Bieg Nyski - 5 km - limit 200 osób.
   
 • Zgłoszenia - V Bieg Nyski - 10 km - limit 600 osób.
   
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej w kwocie: 5 km - 25 zł, 10 km - 35 złotych na konto organizatora. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
 • Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.
 • Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Wysokość opłaty startowej: do dnia 2 czerwca (piątek) 2017 r. - 5 km - 25 zł, 10 km - 35 złotych , w dniu zawodów (11.06.2017 r.) 70 zł.
   
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

  ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

  Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

   
 • W tytule wpłaty należy wpisać: "5 km lub 10 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika", (np. 5 km, Jan Kowalski 1977 lub 10 km, Jan Kowalski 1977 ). W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu.
   
 • Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 15 maja 2017 r. otrzymają w pakiecie okolicznościowy ręcznik V Biegu Nyskiego.

Tomasz Kołodziej
tel. kom.: 608-595-509
biegnyski@gmail.com
www.biegnyski.pl