Regulamin biegu rodzinnego - „Mila Rodzinna Biegu Nyskiego”

I. Organizator:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM2" w Nysie

ul. Bolesława Prusa 14

48-303 Nysa

II. Cele:

1. Uczczenie obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.

3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

5 Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako czynnej i najprostszej formy

wypoczynku.

6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play i idei olimpijskich.

7. Promocja Gminy Nysa.

III. Termin, miejsce:

1. Bieg odbędzie się: 9 czerwca 2018r., o godz. 17:00.

2. Długość trasy - 1500 m, w 100% nawierzchnia asfaltowa.

3. Start o godzinie 17:00 - linia startu "VI Biegu Nyskiego" ul. Sudeckiej na wysokości Hali Widowiskowo-Sportowej w Nysie,

4. Trasa wiedzie ulicami: ul. Sudecka w kierunku ul. Rodziewiczówny, obiegnięcie ronda na skrzyżowaniu ulic Rodziewiczówny z Mickiewicza i powrót ul. Rodziewiczówny a następnie skręt w lewo w ul. Sudecką.

5. Bieg odbędzie się przy całkowicie zamkniętym ruchu kołowym.

6. Limit czasu wynosi 30 minut, po tym czasie, uczestnicy, którzy nie ukończą rywalizacji, zobowiązani są do zejścia na chodnik z jedni asfaltowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć.

2. Warunkiem udziału w Biegu Rodzinnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów "Biegu Nyskiego", działającego w dniach:

a) 8 czerwca 2018r. - piątek, od godziny 15:00 - 18:00

b) 9 czerwca 2018r. - sobota, od godziny 12:00 - 16:30

w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sudeckiej 23 w Nysie (HALA NYSA).

3. Udział w Biegu Rodzinnym "Mila Rodzinna Biegu Nyskiego" jest bezpłatny.

4. W celu weryfikacji, zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod świadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach sportowych.

6. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w biegu pod warunkiem złożenia pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie w Biurze Zawodów podczas weryfikacji zawodników.

7. Wydawanie numerów startowych oraz koszulek z napisem "Mila Rodzinna" odbędzie się w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nysie, przy ul. Sudeckiej 23:

a) 8 czerwca 2018r. - piątek, od godziny 15:00 - 18:00.

b) 9 czerwca 2018r. - sobota, od godziny 12:00 - 16:30.

8. UWAGA! Okolicznościowe koszulki "Mili Rodzinnej", otrzyma pierwsze 500 osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy w Biurze Zawodów.

9. Wszelkie informacje o biegu można uzyskać drogą elektroniczną: biegnyski@gmail.com .

V. Klasyfikacja

1. W biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

2. Bieg posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo.

VI. Nagrody

1. Organizator, nie przewiduje nagród finansowych ani rzeczowych w "Mili Rodzinnej",

2. Każdy zawodnik po ukończeniu biegu na mecie otrzyma butelkę wody.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie w Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie oraz toalety, służby medyczne na starcie, trasie i mecie biegu.

4. Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości celem okazania podczas weryfikacji.

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników "Mili Rodzinnej Biegu Nyskiego", którzy otrzymają koszulki do ich noszenia podczas trwania zawodów.

6. Organizator, nie zapewnia ubezpieczenia indywidualnego dla uczestników zawodów.

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

www.biegnyski.pl