Zgłoszenia do VI Biegu Nyskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl oraz www.maratonypolskie.pl, do dnia 1 czerwca (piątek) 2018 r. lub w dniu 9 czerwca 2018 r. w biurze zwodów.

Zgłoszenie do biegu

• Od 2 czerwca do 8 czerwca 2018 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Wysokość opłaty startowej:

• Do dnia 5 maja 2018 r. wynosi: 35 złotych

• W dniach od 6 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r. wynosi: 40 złotych

• W dniu zawodów (09.06.2018 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi 60 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

• W tytule wpłaty należy wpisać: "10 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. 10 km, Jan Kowalski 1977, Warszawa )

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu.

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

• Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 5 maja 2018 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VI Biegu Nyskiego.

Tomasz Kołodziej
tel. kom.: 608-595-509
biegnyski@gmail.com
www.biegnyski.pl