Zgłoszenia do VII Biegu Nyskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.biegnyski.pl oraz www.maratonypolskie.pl, do dnia 31maja (piątek) 2019 r. lub w dniu 8 czerwca 2019 r.w biurze zwodów.

Lista zgłoszonych zawodników

Zgłoszenie do biegu

• Od 1 czerwca do 8 czerwca 2019 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Wysokość opłaty startowej:

• Do dnia 5 maja 2019 r. wynosi: 40 złotych

• W dniach od 6 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. wynosi: 50 złotych

• W dniu zawodów (08.06.2019 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi 60 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

• W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa )

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

• Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 5 maja 2019 r. otrzymają w pakiecie okolicznościowy ręcznik VII Biegu Nyskiego.

www.biegnyski.pl